Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Taxi Nguyễn Hưng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập sẽ được xử lý một cách cẩn thận và an toàn. Trang chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

1. **Thông tin chúng tôi thu thập:**

– Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thanh toán.
– Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị và cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng cookies và công nghệ tương tự.

2. **Cách chúng tôi sử dụng thông tin:**

– Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
– Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trang web của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web đó.

3. **Chia sẻ thông tin:**

– Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý.

4. **Bảo mật thông tin:**

– Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin đó khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

5. **Liên hệ:**

– Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua các kênh liên lạc sau:

Email: nguyenphuochungxm@gmail.com

Hotline: 0333 448 644

Trang chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại trang này định kỳ để cập nhật về các thay đổi mới nhất.

**Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 4 năm 2024**